Modlitwa o uproszenie łaski za przyczyną bł. Edmunda Bojanowskiego

Boże, Ojcze Niebieski, dawco i źródło wszelkiego dobra, proszę Cię za wstawiennictwem błogosławionego Edmunda, który całym sercem Cię miłował, w Tobie bezgranicznie pokładał nadzieję i niczego w swym życiu Ci nie odmówił, o udzielenie mi łaski...
 
Ufając w pośrednictwo Niepokalanej Służebnicy Pańskiej, błagam, by błogosławiony Edmund, opiekun dzieci, ubogich i chorych, stał się dla Ludu Bożego świętym orędownikiem we wszystkich jego potrzebach. Amen.

Ojcze nasz..., Zdrowaś Maryjo..., Chwała Ojcu... 


 O otrzymanych łaskach prosimy powiadomić:

    Siostry Służebniczki Starowiejskie
    Stara Wieś 460
    36-200 Brzozów
    skr. poczt. 66

    Siostry Służebniczki Wielkopolskie
    62-031 Luboń 3
    Pl. E. Bojanowskiego 6

    Siostry Służebniczki Dębickie
    39-200 Dębica
    ul. E. Bojanowskiego 8-10

    Siostry Służebniczki Śląskie
    51-621 Wrocław
    ul. Czarnoleska 10