Nabożeństwo do bł. Edmunda Bojanowskiego

Panie Jezu Chryste! Bądź pozdrowiony w Najświętszym Sakramencie. Jesteśmy przed Tobą, by Ci wyznać, że tylko Tyś jest Święty, tylko tyś jest Panem, tylko Tyś Najwyższy, z Duchem Świętym w chwale Boga Ojca.Ty, Ojcze, dzielisz się swoją świętością z ludźmi i wybranych Twoich czynisz orędownikami we wszystkich naszych potrzebach. W naszym sanktuarium zwracamy się do Ciebie za pośrednictwem Bł. Edmunda Bojanowskiego.
Przychodzimy, by najpierw podziękować Ci za łaski już uzyskane. Chcemy wyrazić to wspólnym wołaniem:

DZIĘKUJEMY CI, OJCZE za Błogosławionego Edmunda, naszego Patrona i Orędownika, który jest Twoim szczególnym darem dla nas, za Zgromadzenie Sióstr Służebniczek, któremu nasz Patron dał początek i za wszelkie dobro z Twojej łaski doznane przez Siostry, za tych, którzy prosząc Ciebie przez wstawiennictwo Bł. Edmunda już otrzymali to, o co prosili, przez pośrednictwo Bł. Edmunda przyjmij Ojcze nasze dziękczynienie za wszelkie dobro, które otrzymaliśmy od Ciebie.
Odczytanie podziękowań indywidualnych ....
Ojcze nasz w niebie. Przynosimy Ci również nasze prośby. Ufając Twojej dobroci wołamy do Ciebie:

BOŻE, OJCZE NIEBIESKI Dawco i Źródło wszelkiego dobra, proszę Cię za wstawiennictwem Błogosławionego Edmunda, który całym sercem Cię miłował, w Tobie bezgranicznie pokładał nadzieję i niczego w swym życiu Ci nie odmówił, o udzielenie mi łaski... /czytanie próśb/
/po odczytaniu / ufając w pośrednictwo Niepokalanej Służebnicy Pańskiej, błagam, by Sługa Twój Edmund, opiekun dzieci, ubogich i chorych, stał się dla Ludu Bożego świętym orędownikiem we wszystkich jego potrzebach. Amen.
Ojcze nasz ....Zdrowaś Maryjo...Chwała Ojcu....
UWIELBIAMY CIĘ ... Boże Ojcze Niebieski, za Twoją Świętą Opatrzność, która nieustannie czuwa nad nami. Ty troszczysz się o wszystko, co jest nam potrzebne do życia i dajesz nam więcej darów niż oczekujemy. Wierzymy, że wszystko, co pochodzi od Ciebie, jest dobre, choć czasem tego nie rozumiemy. Ufamy Tobie, Ojcze, bo Twoja Boska Opatrzność co dzień wschodzi nad nami, zanim wzejdzie słońce. Nie pozwól zaginąć żadnemu z Twoich dzieci, abyśmy mogli spotkać się z Tobą w naszym wspólnym domu, w niebie. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.
Za: Służebniczki Wielkopolskie - Luboń