Łączy ich dobroć

Wszędzie tam, gdzie Pan Bóg posyła Siostry Służebniczki NMP, niosą one ze sobą ducha Założyciela Zgromadzenia „serdecznie dobrego człowieka” bł. Edmunda Bojanowskiego.

Beatyfikacja Założyciela Zgromadzenia w 1999 roku sprawiła, że stał się On dla współczesnego katolika wzorem wielkodusznej realizacji Ewangelii w codziennym czynieniu dobra. Dzięki posłudze Sióstr świeccy czciciele bł. Edmunda poznali Jego duchowość i zapragnęli pełniej zaangażować się w życie Kościoła, bo żeby wychowywać dzieci, pielęgnować chorych, i pomagać najuboższym, Siostry potrzebują serc i rąk katolików świeckich. Dlatego Siostry powołały w 2002 roku Stowarzyszenie pod nazwą „Rodzina Bł. Edmunda Bojanowskiego”. Członkami stowarzyszenia mogą zostać osoby świeckie, które inspirowane myślą i przykładem życia bł. Edmunda, pragną poprzez pomoc podejmowaną ze szczerą dobrocią wychodzić naprzeciw troskom, potrzebom i zagrożeniom dzieci, ubogich oraz chorych. Mimo postępu świata takich osób przybywa z roku na rok. W ramach Stowarzyszenia powstają wciąż nowe grupy i wspólnoty lokalne o nazwie „Rodzina Bł. Edmunda Bojanowskiego”, których celem jest dobrowolne apostolstwo według ducha bł. Edmunda. Członkowie tej niezwykłej „Rodziny” stają się w swoim środowisku życia i pracy, a nade wszystko w swojej parafii, świadkami wiary, podejmując służbę bliźnim, najbardziej potrzebującym pomocy. Aby móc i umieć służyć na wzór Chrystusa i Maryi Służebnicy Pańskiej, sami muszą rozwijać w sobie ducha modlitwy, często uczestniczyć we Mszy św., praktykować modlitwę różańcową, wzrastać w doskonałości ewangelicznej. Najlepiej oddać się po prostu Matce Bożej – Służebnicy Pańskiej. Takich wspólnot, w ścisłej łączności ze Zgromadzeniem, powstało na całym świecie już kilkadziesiąt. Członkowie spotykają się co miesiąc ze sobą i z Siostrami Służebniczkami na modlitwie, formacji, wzajemnym wspieraniu w posłudze. Wydawany jest biuletyn informacyjny „Apostoł Miłosierdzia”, organizowane są pielgrzymki, rekolekcje, a obraz i relikwie bł. Edmunda peregrynowały w domach członków całego Stowarzyszenia.

Jeżeli chcesz, tak jak bł. Edmund pomagać innym, możesz i Ty być członkiem Rodziny Bł. Edmunda Bojanowskiego. Skontaktuj się z siostrą Marią Stellą Kuś, główną asystentką Stowarzyszenia bł. Edmunda Bojanowskiego, ul. Jastrzębia 6, 40-661 Katowice, s.stella@sluzebniczki.pl. Pod tym adresem można też zamówić biuletyn „Apostoł Miłosierdzia”.


W: Cuda i łaski Boże nr 7 (126), lipiec 2014.