Myśli bł. Edmunda Bojanowskiego na lipiec

1. Nie jest rzeczą trudną wstąpić i zacząć, ale trzeb i po chrześcijańsku skończyć.

2. Cały dzień brakowało mi czegoś, żem do kościoła nie poszedł.

3. Pozdrawiam Cię i uwielbiam o Najświętsza Panno Pocieszenia, przez przyczyną św. Tomasza Apostoła, abym i ja za jego przykładem i za łaską Bożą poznawszy wiarę prawdziwą według tej wiary żył i oświecając w niej drugich do cnót chrześcijańskich bliźnich mych zachęcał.

4. ... ku chwale Bożej przedsięwzięte dzieło raczy Jego łaska najświętsza wspierać.

5. O, jak to często Opatrzność widocznie pokazuje nam swoją pomoc.

6. Bój się sądu i sprawiedliwości Boga.

7. Siostry (...) zawsze pełne dobrych chęci, wesołe i ochocze przy dziennych zatrudnieniach swoich.

8. Bóg obrał je sobie (...), by przez te słabe i pokorne istoty moc i miłosierdzie swoje (...) rozsiewać.

9. Bóg tak chciał, niech będzie wola Jego święta błogosławiona i w tym dotkliwym dla mnie zasmuceniu.

10. Ufność w nieprzebranym miłosierdziu Bożym to cała nasza nadzieja.

11. Dotkliwą próbę z wytrwałą ufnością w Bogu zniesiecie, a Pan Bóg raczy to wszystko na dobre obrócić.

12. Jezusa znacie, kochacie i wiecie, że kto wszystko porzuci i za Panem Jezusem idzie, (...) ten nie zginie.

13. Prosiłem Boga gorąco (...), aby to wszystko ku dobremu obrócić raczył, a moje zmartwienie przyjął najmiłosierniej, jako drobną ofiarę za grzechy moje.

14. Powiedziałem jej wszystkie trudności, z którymi będzie miała do walczenia.

15. Boże miłosierny, użycz mi swej Opatrzności.

16. Zaufaj Bogu i nie przestawaj gorąco się modlić, aby Duch Święty zawsze coraz bardziej oświecał Cię o świętej Woli Bożej.

17. Ciężko mi było na sercu i gorąco prosiłem Boga, aby mi łaską swą świętą dopomógł do skutecznego zaradzenia tym nowym kłopotom.

18. ... próby i dopuszczenia Boże trzeba z cierpliwością znieść.

19. Już nieraz usychałem z troski i kłopotu, a oko Opatrzności wejrzało na nas.

20. Czuję się jakoby najcięższym kamieniem przywalony, ale w miłosierdziu Bożym nadzieja!

21. Dziękowałem Bogu za (...) niczym niezasłużoną łaskę.

22. Opatrzność Boża zsyła hojne ofiary.

23. Polecam Was z całego serca moje najmilsze Siostry opiece Bożej i Najświętszej Panny.

24. Kto zabiera się do jakiego dzieła, zawsze musi coś ucierpieć.

25.Pozdrawiam Cię i uwielbiam o Najświętsza Panno Pocieszenia, przez przyczynę św. Jakuba Apostoła, abym i ja za jego przykładem zawsze z świętym, ale umiarkowanym zapałem, bronił Twojej chwały przeciw ludziom bezbożnym.

26. Oddanie uszanowania starszym, zawsze szczególne zadowolenia mi sprawia.

27. Ucieszony byłem jej zupełną gotowością na niespodzianie usłyszany rozkaz.

28. Starajcie się coraz bardziej podobać Bogu.

29. Powiedziałem jej, że się nie gniewam na nią, tylko na to zło, które ją ze świętej drogi sprowadza.

30. Prawdziwą pociechę przyniosły mi słowa Twoje pełne pokornego zdania się na wolę Bożą.

31. Łaska Pana naszego Jezusa Chrystusa niech będzie zawsze z nami!

Za: Służebniczki Dębickie, Aby Jego duch wzrastał w nas, Myśli na każdy dzień, Dębica 2003.