Różaniec

I. Modlitwa Pana Jezusa w Ogrójcu 

„Zbudowała mnie także Twoja wyrozumiałość, (...) słusznie wybaczasz jej tę wrażliwość, bo to zapewno nic ze złego serca u niej, tylko z nadwątlonego zdrowia pochodzi.” /list do s. Leony Jankiewicz, 27.01.1866 r./

II. Biczowanie Pana Jezusa 

„…Twoje trudne położenie z całego serca podzielam i wyrozumiewam. Wszelako mam w miłosierdziu Bożem i Twojej wytrwałości błogą nadzieję, że po twardych próbach, doświadczenia raczy Wam Pan Bóg zesłać tem większe potem pociechy i że przed progami Waszemi znowu słoneczko zaświeci.” /z listu do s. Leony Jankiewicz, 4. 04. 1867 r./

III. Cierniem ukoronowanie Pana Jezusa

„Miłosierdzie Boskie we wszystkim co nas tylko dotyka na ziemi, miłosierdzie Boskie we wszystkich darach i stratach, miłosierdzie Jego gdy nam użycza dóbr doczesnych, miłosierdzie gdy nam onych odmawia, miłosierdzie gdy nam łzy wyciska lub one nam ociera.” /Epopeja Miłosierdzia Bożego/

IV. Droga Krzyżowa Pana Jezusa

„...żeby Ci Najświętsza Panna, dobrotliwa Pani nasza, uprosiła wszelkie łaski i dary Ducha Przenajświętszego ku wytrwałemu przewodniczeniu siostrzyczkom Twoim na ciężkiej drodze dźwigania krzyża za Zbawicielem, bo jeśli staniesz się towarzyszką cierpienia Jego, chwały także towarzystwa dostąpisz. (...) polecam Cię, moja siostro Leono, oraz wszystkie siostrzyczki, opiece Bożej i Najświętszej Panny, Pani naszej…”. /z listu do s. Leony Jankiewicz, 4. 04. 1867./

V. Śmierć Pana Jezusa na Krzyżu

„Zasłoń moje grzechy zasługami Syna Twojego i Twymi, a nie pamiętaj win i występków młodości mojej.(...) O Pani moja, o najdobrotliwsza, o najłaskawsza Maryjo! Oto ja sługa Twój do drzwi Twoich kołaczę, otwórz i przyjmij za pokłon pokorne pozdrowienie anielskie. Zdrowaś Maryja.” /Akty modlitwy/

s. M. Bożena Gola