Różaniec

I. Zwiastowanie Wcielenia Syna Bożego

„Niech błogosławieństwo Boże będzie z Wami, a łaska Jego święta niech Wam dopomaga, abyście jak najgorliwszem wypełnieniem obowiązków i pomnażaniem się we wszystkich cnotach chrześcijańskich stały się godnemi prawdziwie imienia Służebniczek Najświętszej Panny, któreście na siebie przyjęły.”
/list do sióstr w Turwi, 17.03.1858 r./

II. Nawiedzenie św. Elżbiety

„W Bogu miłujcie się wspólnie między sobą, jak trzy rodzone siostrzyczki, a żaden nieprzyjaciel w niczem was nie przemoże.”
/list do sióstr w Turwi, 17.03.1858 r./

III. Narodzenie Pana Jezusa

„Święty Józef był opiekunem Dzieciątka Jezus i Wy opiekujecie się niewinnemi dziatkami, ale daj Wam Boże, aby Anioł Stróż strzegł Was przed wszelkim złem, które by dziatkom zagrażało, jak ostrzegł św. Józefa przed zamachem Heroda – aby te dziatki pod Waszą opieką, jak Dzieciątko Jezus pod opieką św. Józefa, pomnażały się w łasce u Boga i ludzi.”
/list do sióstr w Turwi 13.03.1858 r./

IV. Ofiarowanie Pana Jezusa w Świątyni

Dzięki Bogu miłosiernemu, że w świętym powołaniu Waszem tak szczęśliwemi się czujecie i częstym przystępowaniem do Komunii św. coraz ściślej łączcie się z Panem Jezusem. Przez to łączenie się ze Zbawicielem rozłączacie się coraz bardziej ze światem i ze sobą- a ile razy Bóg wstąpi do serca Waszego, to w sercu stanie się jaśniej i smutek się rozwieje, a pociecha zaświeci i słabość ustąpi, a moc i ufność się wzmoże tak, że już nie Wy, ale Bóg w Was żyć będzie.”
/list do s. Marianny Melcer w Porębie 30.08.1867 r./

V. Odnalezienie Pana Jezusa w Świątyni

„Niech Ci ten Miłosierny Jezus i na dalsze lata Twojego życia błogosławi i łask swych przymnaża (…) szukaj jedynej pociechy i opieki u stóp Najświętszej Panny jako Jej wierna służebniczka, a będziesz widziała zawsze nad sobą błogosławiącego Ci z nieba Jezusa.” /list do niezidentyfikowanej siostry/


s. M. Bożena Gola