Różaniec dla dzieci w wieku szkolnym

Rozważania tajemnic różańcowych prowadzone w dialogu - bł. Edmund Bojanowski (dziecko przebrane za bł. Edmunda ) i dzieci (pięcioro dzieci, każde do jednej tajemnicy).

Na rozpoczęcie nabożeństwa śpiew /do wyboru/:„Jak paciorki różańca”, „Mario, proszę spraw, aby życie mi nie było obojętne”, „Stań dzisiaj pośród nas”.

I. Zwiastowanie Wcielenia Syna Bożego

BŁ. EDMUND: Maryjo, do Ciebie przyszedł Anioł Gabriel, by Cię pozdrowić od Boga, by Ci powiedzieć, że jesteś pełna łaski, że jesteś wybrana, że będziesz Matką Bożego Syna, że sam Bóg ma plany wobec Ciebie. Trudno Ci było to wszystko zrozumieć, ale pokornie odpowiadasz - tak, dobrze, niech mi się stanie, jak mówisz, niech się stanie według Twego słowa.

DZIECKO: Panie Edmundzie, Ty tak bardzo kochałeś Matkę Bożą i jak Ona zawsze we wszystkim szukałeś tego, co Dobry Bóg chciał od Ciebie. Proszę Cię, Miłośniku dzieci, pomóż mi w moim codziennym życiu, w szkole, na podwórku, w domu i wszędzie szukać tego, co dobre i czynić to, co podoba się Panu Bogu i Jego Matce.

Bł. Edmundzie, niestrudzony w poszukiwaniu i pełnieniu woli Bożej – módl się za nami.

Między tajemnicami, śpiew - refren piosenki: „Każda dobra dusza jest jako ta świeca”...

II. Nawiedzenie św. Elżbiety

BŁ. EDMUND: Maryjo, idziesz do Elżbiety, swojej kuzynki, by jej pomóc. Przy waszym spotkaniu Elżbieta nazywa Cię błogosławioną. Wybucha radość i wdzięczność za wielkie rzeczy, które Ci Bóg uczynił. Wielbisz Go całym sercem i duszą.

DZIECKO: Panie Edmundzie, w Twoim życiu Bóg też uczynił wielkie rzeczy. Ty jak Maryja chodziłeś do innych, do chorych, do dzieci, by im pomagać, by nieść miłość i dobroć. Proszę Cię, Serdecznie Dobry Człowieku, bym i ja miał otwarte oczy i wrażliwe serce na potrzeby innych oraz siłę, chęci i odwagę, by im pomóc.

Bł. Edmundzie, jednoczący wielu wokół dobra, módl się za nami.

III. Narodzenie Pana Jezusa

BŁ. EDMUND: Maryjo, nie było dla Ciebie i Waszej rodziny miejsca w domach ludzi i w ich sercach. Urodziłaś Jezusa – Syna Bożego w stajence, wśród zwierząt. Aniołowie śpiewali hymny chwały, pasterze i królowie przynieśli Wam dary. A Ty zatroskana Matko, tulisz Jezusa do serca.

DZIECKO: Panie Edmundzie, wiesz, czasem w naszym domu nie ma miejsca dla Boga. Rodzice się nie modlą i ja też zapominam. Wstyd to mówić, ale tak czasami jest. Ty żyłeś inaczej, dużo się modliłeś, wielbiłeś Boga, rozdawałeś dary, troszczyłeś się o innych jak Maryja.
Proszę Cię, Mężu modlitwy, by w moim sercu było miejsce dla Jezusa. Pomóż mi przyjmować Jezusa w Komunii św. tak prawdziwie, z uwielbieniem i dziękczynieniem i widzieć w moich kolegach i koleżankach Bożą obecność.
BŁ. Edmundzie, wzorze dla słabych i cierpiących - módl się za nami.

IV. Ofiarowanie Pana Jezusa w Świątyni

BŁ. EDMUND: Maryjo, Ty wraz z Józefem poszłaś ofiarować Jezusa w świątyni. Takie było prawo. Nie mieliście wielkich bogactw i skarbów, złożyliście ofiarę ubogich, ale tak naprawdę daliście w ofierze Bogu Ojcu samego Jezusa.

DZIECKO: Panie Edmundzie, Ty też nie miałeś wielkich bogactw i skarbów, a jednak codziennie składałeś coś Bogu w ofierze. Wiem, że to były Twoje troski i smutki, radości i uwielbienia. Wiele miałeś problemów i wszystkie oddawałeś w ofierze Dobremu Bogu. Proszę Cię, gorliwy naśladowco Jezusa, ucz mnie składać w ofierze Bogu wszystkie moje zmagania w szkole, niepowodzenia i trudności w rodzinie, sprzeczki i kłótnie z rówieśnikami, a także chwile radości i szczęścia.

BŁ. Edmundzie, ufający Bożej Opatrzności – módl się za nami.

V. Odnalezienie Pana Jezusa w Świątyni

BŁ. EDMUND: Maryjo, gdy byliście na pieszej pielgrzymce do Jerozolimy, zgubił się Wam Jezus. Miał wtedy 12 lat. Tak bardzo się martwiłaś, bałaś się o Niego. Trzy dni poszukiwań i strachu, trzy dni niepewności i matczynego płaczu. Znalazłaś Go w świątyni, w Domu Bożym.

DZIECKO: Panie Edmundzie, Ty jak dobry ojciec troszczyłeś się o wszystkie dzieci i chciałeś je prowadzić do Boga. Pragnąłeś, by znalazły dobrą, prawą drogę życia i prawdziwą miłość. Proszę Cię, Opiekunie sierot – prowadź i mnie prostą drogą prawdy         i miłości, ucz mnie odnajdywać ślady Bożej obecności w moim domu, w szkole, w otaczającym mnie świecie i w sobie.

BŁ. Edmundzie, wychowawco dzieci i młodzieży – módl się za nami.

Na zakończenie – modlitwa o uproszenie łask za przyczyną bł. Edmunda Bojanowskiego: „ Boże Ojcze Niebieski, Dawco i Źródło wszelkiego dobra...”.
/Jeśli jest to możliwe, po modlitwie można oddać hołd relikwiom poprzez ucałowanie/

s. M. Katarzyna Purzyńska