Różaniec

I. Zwiastowanie Wcielenia Syna Bożego

Błogosławiony Ojcze Edmundzie, który tak bardzo troszczyłeś się o dzieci, jako o największy skarb, prosimy ciebie, wstawiaj się za dziećmi, które są zagrożone pod sercami swoich matek. Uproś tę łaskę, aby pozwolono im żyć i kochać Pana Jezusa, Matkę Najświętszą i swoich rodziców.

II. Nawiedzenie św. Elżbiety

Błogosławiony Ojcze Edmundzie, który z miłością „tatusia” troszczyłeś się o Józinkę i inne dzieci chore, wstawiaj się u Pana Jezusa i Najświętszej Matki, za dziećmi chorymi, przebywającymi w szpitalach, sierotami w domach dziecka. Uproś im tę łaskę, aby przez dobrych ludzi poznały i pokochały Pana Jezusa i Matkę Najświętszą.

III. Narodzenie Pana Jezusa

Błogosławiony Ojcze Edmundzie, który zachęcałeś dzieci, aby na przyjście Bożego Dzieciątka zbierały do żłóbka sianko, symbolizujące ich dobre uczynki, uproś każdemu dziecku nowonarodzonemu dar wzrastania w łasce u Boga i u ludzi, poznawania i pokochania Pana Jezusa i Matki Najświętszej.

IV. Ofiarowanie Pana Jezusa w Świątyni

Błogosławiony Ojcze Edmundzie, wszystko co posiadałeś - swoje zdolności, wykształcenie, czas, dobra materialne, ofiarowałeś dzieciom, szczególnie sierotom. Uproś im u Boga tę łaskę, aby dobrzy ludzie , szczególnie w krajach misyjnych, pospieszyli im z pomocą, a przez posługę kapłanów, sióstr zakonnych, misjonarzy świeckich, mogły poznać Pana Jezusa i Matkę Najświętszą.

V. Odnalezienie Pana Jezusa w Świątyni

Błogosławiony Ojcze Edmundzie, tak bardzo bolałeś nad dziećmi sierocymi i pozbawionymi opieki rodzicielskiej, które były narażone na różne niebezpieczeństwa. Aby zaradzić tej biedzie powołałeś Zgromadzenie Sióstr Służebniczek NMP NP, którego siostry miały spieszyć z pomocą duchową i materialną wszystkim potrzebującym.
Uproś u Pana Jezusa i Matki Najświętszej łaskę nowych i świętych powołań w szeregi służebniczek, aby nadal mogły służyć najbardziej potrzebującym.
Błogosławiony Ojcze Edmundzie, módl się za nami.

S. Maria Walentyna Kowalczyk